VÝSKUM A VÝVOJ

Úzky vzťah so zákazníkom a prenesenie jeho požiadaviek do vývoja výkonných produktov sú dôkazom, že firma Pfinder je inovatívna a je spoľahlivým partnerom v oblasti riešenia problémov vo všetkých oblastiach jej pôsobenia.

Náskok vo výskume, vývoji a v kvalite na svetových trhoch sú výsledkom neustálej snahy po zlepšení, ktoré je podporované stálou a intenzívnou výmenou skúseností s automobilovým priemyslom.

Tak mohli byť od polovice 90-tych rokov uvedené na trh v ďalšom inovačnom skoku konzervačné systémy bez rozpúšťadiel ako ekologicky únosná alternatíva ku klasickým voskom do dutín, ktoré obsahujú rozpúšťadlá. „Zlatým klincom“ tohto výrobného programu je vodná konzervácia dutín a 100% pevná fáza pre klasickú aplikáciu nástrekom.

Výsledkom je vodcovská pozícia na trhu v oblasti konzervácie dutín a výrobky s uvoľnením do automobilového priemyslu.