Produkty

V 60-tych rokoch 20. storočia sa firma Pfinder presadila ako priekopník na poli výroby voskových konzervačných prostriedkov pre automobily, zvlášť v oblasti konzervačných voskov pre expedíciu (transport), voskovú ochranu podvozkov a voskovú konzerváciu dutín.

V 70-tych a 80-tych rokoch boli za úzkej spolupráce s automobilovými koncernmi systematicky vyvýjané konzervačné látky bohaté na pevné fázy, a tím emisne ochudobnené. Pritom Pfinder neustále zlepšoval ochranu proti korózii, aplikačné pomery a hospodárnosť produktov. Tekuté vosky, vosky do dutín a vosky na podvozky s podielom 85% pevnej fázy, ako aj vodné trasportné vosky na podvozky boli a sú míľnikmi v tejto generácii produktov.

Okrem výrobkov určených na konzerváciu, pôsobí Pfinder v dalších oblastiach ponuky kvalitatívne hodnotných výrobkov, napr. pri opracovaní kovov alebo v oblasti nedeštruktívneho skúšania materiálov.