Produkty

W latach 60. firma PFINDER była pionierem na rynku, oferując woskowe środki konserwacyjne do samochodów.

W latach 70. i 80. systematycznie opracowywano środki konserwacyjne zawiarające małe ilości rozpuszczalników. PFINDER cały czas ulepszał ochronę antykorozyjną oraz ekonomiczność produktu. Woski ciekłe, woski do szczelin oraz woski do podwozia z 85% zawartością substancji stałych uznawane są za kamienie milowe w generacji tego typu produktów.

Oprócz produktów przeznaczonych do konserwacji PFINDER oferuje również produkty wykorzystywane podczas obróbki metali lub badań nieniszczących.