Produkty

V 60. letech se firma PFINDER prosadila jako pionýr voskových konzervačních prostředků pro automobily, zvláště v oblasti konzervačních vosků pro expedici (transport), voskovou ochranu podvozků a voskovou konzervaci dutin.

V 70. a 80. letech byly za úzké spolupráce s automobilovými koncerny systematicky vyvíjeny konzervační prostředky s nízkým podílem rozpouštědel. Přitom PFINDER neustále zlepšoval ochranu proti korozi, aplikační poměry a hospodárnost produktů. Tekuté vosky, vosky do dutin, a vosky na podvozky s podílem 85% pevné fáze jakož i vodní transportní vosky a vodní vosky na podvozky byly a jsou milníky v této generaci produktů.

Vedle výrobků pro konzervaci působí PFINDER v další oblasti nabídky kvalitativně hodnotných výrobků, např. pro opracování kovů nebo pro nedestruktivní kontrolu.