Welcome

Firma Pfinder je zastúpená jako kompetentný partner pre riešenie problémov vo viac ako 70 výrobných firmách svetoznámych automobilových koncernov. Výrobky firmy Pfinder sú tak úspešne uplatňované vo veľkom meradle v dodávateľských firmách pre automobilový priemysel a všeobecne v priemysle ako takom.

Okrem produktov, ktoré slúžia k ochrane proti korózii pri výrobe automobilov, ponúka Pfinder kvalitatívne hodnotné špeciálne produkty na opracovanie kovových materiálov, na nedeštruktívne skúšanie, na čistenie, príp. na trvalú ochranu proti korózii u strojných súčastí.